متن را روی یک تصویر آنلاین قرار دهید

با کمک این سرویس می توانید متن را روی یک تصویر قرار دهید.

تعداد زیادی فونت ، سایه ، سکته مغزی و سایر گزینه ها در دسترس هستند

پردازش دسته ای پشتیبانی می شود که کاملا رایگان است

شروع کن

برای ادامه یا تماشای ویدیوی آموزش ، روی دکمه "شروع کنید" کلیک کنید


متن را روی یک تصویر قرار دهید پردازش دسته ای آنلاین رایگان