Họa tiết Trên Ảnh Trực Tuyến

Với dịch vụ này, bạn có thể thêm hiệu ứng họa tiết cho hình ảnh.

Xử lý hàng loạt được hỗ trợ, hoàn toàn miễn phí

Bắt đầu

Nhấp vào nút "Bắt đầu" để tiếp tục hoặc xem video hướng dẫn


Hình Ảnh Vignetting-xử lý hàng loạt miễn phí